Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2020

5974 4921 500
Żulczyk - Czarne słońce 
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie

March 16 2020

4987 0291 500
Z instagrama Jakuba Żulczyka
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie
Sponsored post
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

March 06 2020

Mówiłem: szanujcie się nawzajem. Jesteście braćmi i siostrami, kurwa mać. Mówiłem: nie przywiązujcie się do tego, jak mówicie, jak wyglądacie, co robicie, bo to wszystko minie i pryśnie. Mówiłem: spróbujcie popatrzeć poza własne cierpienie. Mówiłem: ktoś, kogo nie znacie, ma takie samo prawo do życia jak wy. Nie zatruwajcie i zabijajcie innych, bo robiąc to, trujecie i zabijacie też siebie. Kochajcie się, mówcie prosto, mówcie prawdę. Co jest prostszego od tego? Kłamcy i idioci. 
— Żulczyk ,,Czarne słońce"
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie
Słowa nic nie znaczą. Przepraszać, to pokazywać, że ma się młotek, zamiast wbić gwóźdź. 
— Żulczyk ,,Czarne słońce"
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie
Mówiłem tyle razy, najprościej jak się da, jak do dzieci. Kochaj, patrz na drugiego tak uważnie, jak patrzysz na siebie, wyciągnij belkę z oka. 
— Żulczyk ,,Czarne słońce"
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie
Ludzie już nie są ludźmi. Jak człowiek zamienia się w strach i ból, to przestaje być człowiekiem. Wystarczy niewiele czasu i siły, żeby to się stało. 
— Żulczyk ,,Czarne słońce"
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie
5513 7c12 500
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie

December 08 2019

0154 deb6 500
Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamhsa mhsa

August 22 2019

5440 14b4 500
Reposted from2017 2017

August 04 2019

4320 eced 500
Reposted from2017 2017

June 23 2019

0827 cae1
Reposted from2017 2017

October 30 2018

September 20 2018

7061 d400 500
Reposted from2017 2017

September 15 2018

3914 a8b4 500
Reposted from2017 2017

May 15 2018

6372 096a 500
Reposted from2017 2017
6370 a262 500
Reposted from2017 2017

May 09 2018

Uciekajmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną pizzę z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina, i wejdźmy do wanny, umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat. 

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości

May 06 2018

April 26 2018

Mam okropną tendencję do szukania schronień. 

— Jakub Żulczyk - Radio Armageddon

April 22 2018

Czas wyłączyć zadawanie pytań. Przestać ogarniać, dlaczego to w ogóle się dzieje. To się staje. To pewna konsystencja rzeczywistości, jej budowa, przyzwyczaiłeś się do pewnego stanu skupienia, bo nikt jej jeszcze do tej pory tak bardzo nie podgrzał.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...